Pražská konference o Evropské doktríně pro zajištění bezpečnosti

 
 

Ve čtvrtek 8. ledna 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila na počátku českého předsednictví v EU Pražská konference o Evropské doktríně pro zajištění bezpečnosti (The Prague Conference on the European Way of Security 2009), jejímiž hlavními organizátory byly Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, London School of Economics and Political Science a Nadace Friedricha Eberta.

Konference se konala s podporou Nadace Friedricha Eberta, Zastoupení Evropské komise v ČR a Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS Lázně Bohdaneč, MV ČR.

Záštitu nad konferencí převzali rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek. Hlavním hostem konference byl Robert Cooper, generální ředitel pro vnější a politicko-vojenské záležitosti generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který také přednesl hlavní projev. Dalšími významnými účastníky konference byli mj. profesorka Mary Kaldorová, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí, LSE; Gen. Klaus Reinhard, bývalý velitel sil KFOR; Libor Rouček, 1. místopředseda zahraničního výboru EP; Štefan Füle, velvyslanec ČR při NATO; Narcis Serra, bývalý ministr obrany Španělska.

Evropská doktrína pro zjištění bezpečnosti je společným dílem bezpečnostních expertů ze zemí Evropské unie spolupracujících v rámci London School of Economics and Political Science s podporou Javiera Solany, vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. 

Hlavní osou doktríny je závěr, že prosazování lidské bezpečnosti (human security) by mělo být základem bezpečnostní strategie EU. Důraz na lidskou bezpečnost by měl být přitom podle doktríny úzce propojen s úsilím EU o zvyšování role krizového řízení, civilně-vojenské spolupráce a prevence konfliktů. Konference se v této souvislosti bude zabývat celou řadou konkrétních témat: vztahem národních bezpečnostních strategií ČR, SRN, Francie, Velké Británie a Španělska k lidské bezpečnosti, problematikou vztahu lidské bezpečnosti a mezinárodního práva a prosazováním konceptu lidské bezpečnosti v konfliktních regionech – Afghánistánu, Iráku a Angole.

Program konference