Lisabonská smlouva a budoucnost evropské bezpečnostní politiky

 
 

Ve čtvrtek 6. května se u příležitosti Dne Evropy a v rámci předsednictví Španělska v Radě EU uskutečnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mezinárodní konference „Lisabonské smlouva a budoucnost evropské bezpečnostní politiky“.

Hlavním organizátorem konference bylo Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, které konferenci pořádalo s podporou Zastoupení Evropské komise v ČR a velvyslanectvím Španělska v ČR.

Konference se soustředila na diskusi o aktuálních úkolech a budoucím vývoji společné bezpečnostní a obranné politiky EU tak, jak je definuje Lisabonská smlouva a co z těchto úkolů vyplývá pro členské státy EU. Vedle toho se konference věnovala i bezpečnostní politice EU vůči Severní a Subsaharské Africe, v jejímž rámci má Španělsko významnou roli. Třetím významným tématem konference byla problematika ochrany vnějších hranic EU a nelegální migrace. K této otázce vystoupil mj. náměstek ředitele Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex) Gil Arias Fernández. Spolu s ním vystoupili v jednotlivých tematických blocích konference i další vysocí představitelé španělského ministerstva zahraničí, obrany a vnitra.

Program konference