Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?

 
 

Ve čtvrtek 12. května 2011 se v rámci předsednictví Maďarska v Radě EU uskutečnila ve Sněmovním sále brněnské radnice pod záštitou primátora Brna Romana Onderky a J. E. velvyslance Maďarska v ČR László Szökeho mezinárodní konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“

Hlavním organizátorem konference bylo Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a Institut Ochrany Obyvatelstva LázněBohdaneč, Konference byla pořádána s podporou Zastoupení Evropské komise v ČR, Nadace Friedricha Eberta, Evropského hnutí a velvyslanectví Maďarska v ČR. Hlavním mediálním partnerem byl časopis Leaders magazine.

Konference se soustředila na diskusi o tom, jak čelit nové dimenzi bezpečnostních hrozeb, s nimiž je Evropa konfrontována deset let po teroristických útocích na New York a Washington 11. září 2001. Zaměřila se na nové priority bezpečnostní politiky v Evropě v kontextu strategické koncepce NATO přijaté v roce 2010 i připravované nové Bezpečnostní strategie ČR. S hlavním projevem „Jak čelit novým bezpečnostním hrozbám v Evropě na prahu 2. dekády 21. století“ na konferenci vystoupil Gábor Iklódy, náměstek generálního tajemníka NATO pro vyvstávající bezpečnostní výzvy. Dalšími vystupujícími  mj. byli  Charles P. Bartoldus, atašé Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států ve Velké Británii, František Bublan, předseda výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Pavel Fischer, politický ředitel Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ignácio José  García Sánchez, zástupce ředitele Španělského institutu strategických studií.

Program konference