Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce

 
 

V rámci předsednictví Dánska v Radě Evropské unie uspořádalo dne 16. května 2012 Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK ve spolupráci s velvyslanectvím Dánska v České republice konferenci „Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce“. Konference navazovala na předcházející konference v roce 2010 „Lisabonská smlouva a budoucnost Evropské bezpečnostní politiky“ a v roce 2011 „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě“.

Konference se uskutečnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a záštitu nad ní spojenou s osobní účastí a vystoupeními převzali první náměstek ministra obrany České republiky Jiří Šedivý, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a vedoucí Stálé sněmovní delegace do Parlamentního shromáždění NATO Jan Hamáček, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek a velvyslanec Dánska v České republice J.E. Ole Emil Moesby.

Na přípravě konference se též podílelo velvyslanectví Švédska a Francie a pražská kancelář Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Cílem konference bylo těsně před summitem NATO v Chicagu otevřít diskusi o současném stavu a perspektivách evropské bezpečnostní politiky v kontextu současného složitého ekonomického vývoje v Evropské unii a  dalším směřování  evropské bezpečnostní a vojenské integrace.  Hovořilo se o  konceptech „pooling and sharing“ a „smart defence“, které mají přispět k vyšší efektivnosti při využívání vojenských schopností a kapacit EU a NATO, v centru pozornosti byla i otázka posilování role Evropy při zajišťování transatlantické bezpečnosti a též role prevence konfliktů a civilních operací EU jako významného bezpečnostního nástroje.

Program konference