Riziková budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?

 
 

Dne 20. května 2013 se konala bezpečnostní konference „Riziková bezpečnostní budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?“. Konference se věnovala za účasti předních českých a zahraničních expertů klíčovým bezpečnostním hrozbám a výzvám současnosti, mj. i v kontextu prosincové zprávy Národní zpravodajské rady Spojených států "Global Trends 2030: Alternative Worlds". 

S hlavním projevem "EU a cesty z krize" vystoupil Štefan Füle, člen Evropské komise. 
Akce se konala s podporou Nadace Friedricha Eberta a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Program konference