Meče a pluhy

 
 

Dne 2. 6. 2017 proběhla v Profesním domě Jarní bezpečnostní konference na téma  "Meče a pluhy" pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK. 
Diskutovanými tématy byla nařpklad budoucnot konfliktů v evropském sousedství, otázky rozvojové pomoci a vojenské intervence nebo role České republiky v zahraničních misích.
Moderátorem konference byl Michael Rozsypal z ČRo+

Reprotáž z konference na ČT24 (od 17 minuty)

Projev Miloše Balabána

Program konference