Indirect Coercion: Triangular Strategies and International Conflict

Praha, 2017
Michal Smetana, Jan Ludvík
Karolinum

Popis knihy: Kniha se zabývá strategií nepřímého nátlaku v mezinárodních vztazích, která předpokládá interakci tří odlišných aktérů. Ačkoliv státy tuto strategii poměrně často využívají pro dosažení svých cílů, nepřímý nátlak je v akademické literatuře doposud neprozkoumaným fenoménem. Autoři knihy poskytují důkladné konceptuální vymezení tohoto typu třístranných strategií, jejichž využití zkoumají na řadě historických případů, od antického Řecka po současnou krizi na Ukrajině.


Nuclear Asymmetry and Deterrence: Theory, Policy and History

2017
Jan Ludvík
Routledge

Popis knihy: This book offers a broader theory of nuclear deterrence and examines the way nuclear and conventional deterrence interact with non-military factors in a series of historical case studies.

The existing body of literature largely leans toward the analytical primacy of nuclear deterrence and it is often implicitly assumed that nuclear weapons are so important that, when they are present, other factors need not be studied. This book addresses this omission. It develops a research framework that incorporates the military aspects of deterrence, both nuclear and conventional, together with various perceptual factors, international circumstances, domestic politics, and norms. This framework is then used to re-examine five historical crises that brought two nuclear countries to the brink of war: the hostile asymmetric nuclear relations between the United States and China in the early 1960s; between the Soviet Union and China in the late 1960s; between Israel and Iraq in 1977–1981; between the United States and North Korea in 1992–1994; and, finally, between the United States and the Soviet Union during the 1962 Cuban missile crisis. The main empirical findings challenge the common expectation that the threat of nuclear retaliation represents the ultimate deterrent. In fact, it can be said, with a high degree of confidence, that it was rather the threat of conventional retaliation that acted as a major stabilizer.

This book will be of much interest to students of nuclear proliferation, cold war studies, deterrence theory, security studies and IR in general.


Global Nuclear Disarmament: Strategic, Political, and Regional Perspectives

2016
Nik Hynek, Michal Smetana
Routledge

Popis knihy: This book examines the issue of nuclear disarmament in different strategic, political, and regional contexts.

This volume seeks to provide a rich theoretical and practical insight to one of the major topics in the field of international security: global abolishment of nuclear weapons. Renewed calls for a nuclear weapons-free world have sparked a wide academic debate on both the attainability of such goal and the steps that should be taken. Comparably less attention, however, has been paid to theoretically informed considerations of the consequences of nuclear abolition. Comprising essays from leading scholars and experts within the field, this collection discusses the fundamental theoretical and conceptual foundations of nuclear disarmament and subsequently tries to assess its hypothetical impact in global and regional contexts. The varied methodological approach of the contributors aims to advance a multi-theoretical and multi-perspectival view of the issue. The book is organized in three main sections: ‘Strategic Perspectives’, dealing with the specific constraints and facilitators for the states to achieve their core objectives; ‘Political Perspectives’, with the focus on the power of norms, belief-systems and ideas; and ‘Regional Perspectives’, with the analyses of seven regional and/or state-specific nuclear contexts.
As a whole, the volume provides a detailed, complex overview of the risks and opportunities that are embedded in the vision of a nuclear weapon-free world.

This book will be of great interest to students of nuclear proliferation, arms control, war and conflict studies, international relations and security studies.


Bezpečnostní systém ČR:Problémy a výzvy

Praha, 2015
Miloš Balabán, Pernica Bohuslav a kol.
Karolinum

Popis knihy: Publikace Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy se zaměřuje na klíčové vnější vlivy ovlivňující bezpečnost ČR a její bezpečnostní systém, na jeho postupné vytváření, politické, ekonomické, sociální, legislativní a demografické aspekty jeho fungování. Na přípravě publikace se podílel tým zkušených expertů z české bezpečnostní komunity.


XSTGV_OBALKA.jpg

Strategické trendy globálního vývoje

Praha, 2012
Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal a kolektiv
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK

Popis knihy: Strategické trendy globálního vývoje vycházejí z vlastní konceptualizace a věnují se transformaci globální moci a vlivu v politické, ekonomické a bezpečnostní dimenzi. Dále se věnují nexusu voda - potraviny - energie, změně klimatu a jejím dopadům, populačnímu vývoji, technologickému vývoji a jeho rizikům, interdependenci globální ekonomické, informační a dopravní infrastruktury a její zranitelnosti, rodícím se hrozbám a situaci České republiky v kontextu globálního vývoje.


National, European and human security: from co-existence to convergence

New York, 2012
Editoři: Mary Kaldor, Mary Martin, Narcis Serra
Kapitolu Dimension Of The Czech Security Policy napsali: Miloš Balabán, Antonín Rašek a Libor Stejskal
Routledge

Popis knihy: This book examines how national security strategies relate to an emerging common European or global vision of security, and to human security ideas.

Human security and national security are often regarded as competing and mutually antagonistic; the former was proposed and has been operationalised in ways which represent a paradigm shift away from state-centric approaches and the dominance of national-security perspectives. This has led to human security being associated with a broadening of the security agenda to encompass not only physical security, the use of force and military capabilities, but also the provision of material well-being and dignity to vulnerable communities.

This edited volume seeks to identify key concepts and themes in the national discourse of several European countries, addressing security at a meta-narrative and conceptual level, illustrating the changes taking place in approaches to security, and in particular, mapping moves away from a paradigm of ‘national security’ to one which might be called ‘human security’. It also enables an assessment of whether national security is currently converging at either European or global levels.

This book will be of much interest to students of human security, European politics, discourse analysis, war and conflict studies, and IR/security studies in general.


Kapitoly o bezpečnosti (druhé vydání)

Praha, 2010
Miloš Balabán, Libor Stejskal a kolektiv
Karolinum

Popis knihy: Monografe "Kapitoly o bezpečnosti" pojednává o struktuře a vzájemných vazbách bezpečnostního systému České republiky v širším rámci tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tomu odpovídá i obsah publikace, která je rozdělena do pěti kapitol: "Bezpečnost - hrozby - rizika", "Bezpečnost ČR - legislativní a ekonomický kontext", "Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty", "Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky", "Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025". Součástí monografe je i přílohová část o legislativním zakotvení bezpečnostní politiky ČR a struktuře bezpečnostního systému ČR. 


Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

Praha, 2010
Miloš Balabán, Antonín Rašek a kolektiv
Karolinum

Popis knihy: Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního, ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.