Libor Stejskal 

Libor Stejskal je vědeckým pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky.
Absolvoval doktorské studium veřejné a sociální politiky na FSV UK.

Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na roli občanů při zajišťování bezpečnosti na národní, společenské a komunitní úrovni a zejména na fenomén dobrovolnictví v bezpečnostním sektoru. Dále se věnuje společenským a environmentálním aspektům bezpečnostní politiky a problematice zranitelnosti a odolnosti.