Marie Němečková

Bc. et Bc. Marie Němečková je projektovou asistentkou Střediska bezpečnostní politiky. 

V současné době studuje magisterský program Bezpečnostní studia na IPS FSV UK a zaměřuje se na vesmírnou bezpečnost.