Miloš Balabán

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. je již od roku 2005 vedoucím Střediska bezpečnostní politiky.
Absolvoval Vojenskou akademii, v armádě sloužil v letech 1983 až 2001, v současné době je plukovníkem v záloze. 
Doktorandské studium zakončil v roce 2000 na Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Primárně se zabývá problematikou české a evropské bezpečnostní politiky, vnitřní a zahraniční politikou Číny a dalších významných nezápadních aktérů a též transformací globálního řádu. 

Vedoucí řešitel několika výzkumných projektů v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Je spoluautorem monografií Kapitoly o bezpečnosti, Nezápadní aktéři světové bezpečnosti, Strategické trendy globálního vývoje a Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Pravidelně publikuje v recenzovaných odborných periodikách (mj. Central European Journal of International and Security Studies, Vojenské rozhledy) a píše komentáře v deníku Právo.

V roce 2016 se jako oponent podílel na zpracování Auditu národní bezpečnosti. Je členem poradní komise pro bezpečnostní výzkum MV ČR, vědecké rady Generálního ředitele HZS ČR a redakční rady Vojenských rozhledů.