Mirka Kortusová

Ing. Mirka Kortusová je finanční a projektovou manažerkou Střediska bezpečnostní politiky. 
Absolvovala Stavební fakultu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

Již od roku 2008 je členkou redakční rady časopisu Central European Journal of Public Policy a od roku 2009 působí ve spolku CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin (od roku 2012 je i předsedkyní správní rady).