O NÁS

 

Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK je předním českým výzkumným pracovištěm v oblasti národní a mezinárodní bezpečnosti.

Od svého vzniku v roce 2005 se věnujeme propojování akademické excelence s bezpečnostní praxí.

Dlouhodobě spolupracujeme s orgány státní správy, samosprávy, se soukromým
sektorem a špičkovými výzkumnými pracovišti v ČR i zahraničí.

 
 

 

DLOUHODOBĚ ZKOUMÁME:

 
  • fungování bezpečnostního systému

  • globální změny moci a vlivu

  • zamrzlé konflikty

  • šíření zbraní hromadného ničení

  • ochrana kritické infrastruktury

  • ekonomické aspekty bezpečnosti

  • procesy radikalizace

  • organizovaný zločin

  • dobrovolnictví v oblasti bezpečnosti

a další