Pavel Mička

PhDr.Ing. Pavel Mička je projektový manažer a zástupce vedoucího SBP.
Absolvoval magisterský obor veřejná a sociální politika na FSV UK (rigorózní zkoušku vykonal v roce 2004) a magisterský obor Ekonomie a management - specializace veřejný sektor na FSE UJEP.

V letech 2012-2015 působil jako projektový manažer na CESES FSV UK a od roku 2015 vede projekty na SBP IPS UK.

Je spoluzakladatelem neziskové organizace Agora CE, o.p.s. Od roku 2004 se profesně věnuje komunikaci ve veřejném prostoru a účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech. Na toto téma vedl řadu projektů v ČR i zahraničí (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Litva, Arménie, Gruzie, Turecko).