Pavlína Bláhová

Mgr. Pavlína Bláhová je výzkumným pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky.
Absolvovala obor Bezpečnosttní studia na IPS FSV UK.

Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku organizovaného zločinu, bezpečnostních otázek na Kavkaze a Balkáně,  etnických a asymetrických konfliktů a ochrany kritické infrastruktury. V roce 2017 obdržela prestižní Cenu Bezpečnostní rady státu ve studentské kategorii.

 

Mezi její nejnovější publikace patří:

BLÁHOVÁ, P. Nagorno Karabakh: Obstacles to the Resolution of the Frozen Conflict. Asia Europe Journal, 2018
BLÁHOVA, P. Vliv Ruska na rozmrzání konfliktu v Náhorním Karabachu. Vojenské rozhledy 3/2017