7. Pražská bezpečnostní konference 2011

 
 

V pátek 11. listopadu 2011 proběhla v Národní technické knihovně 7. Pražská bezpečnostní konference na téma "EU, NATO a Rusko dvacet let poté. A jak dále?" pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV UK.

Konference se uskutečnila v rámci předsednictví Polska v Radě Evropské unie a převzali nad ní osobní záštitu eurokomisařka Věra Jourová, rektor UK prof. Tomáš Zima a velvyslanec Rakouska v České republice J.E. Alexandr Grubmayr.

Cílem konference byla reflexe politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje po dvou dekádách, které v prosinci 2011 uplynou od zániku Sovětského svazu a vzniku Ruské federace, a možnosti a směry další spolupráce v politické, ekonomické a bezpečnostní oblasti mezi EU, NATO a Ruskem.

Ve třech blocích konference vystoupili přední čeští i zahraniční politici, akademici, představitelé státní správy a komerčního sektoru.

Konferenci navštívilo přes 200 účastníků.

Program konference ke stažení