8. Pražská bezpečnostní konference 2012

 
 

V pátek 16. listopadu 2012 na tradičním místě v Národní technické knihovně v Praze proběhla již 8. Pražská bezpečnostní  konference "Energie – voda – potraviny: Klíčové komodity bezpečnosti a prosperity pro Evropu a ČR ve 21. století" pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky.

Konference se soustředila na klíčové problémy spojené s energetickou, vodní a potravinovou bezpečností v evropském i národním rámci. V centru pozornosti byli např. aktuální otázky evropské a české energetické politiky, problematika perspektiv jaderné energetiky a budoucí role obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, dopady klimatických změn na vodní bezpečnost a klíčové trendy zajišťování potravinové bezpečnosti EU a ČR.

 Konference se uskutečnila v rámci předsednictví Kypru v Radě Evropské unie a převzal nad ní záštitu mimo jiné ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Vystoupila řada předních zahraničních a českých expertů, mj. profesor Václav Pačes, místopředseda Učené společnosti ČR, profesor Lutz Mez, přední německý odborník na obnovitelné zdroje energie, Catherine Cesarsky, hlavní vědecká poradkyně francouzské komise pro jadernou energii, Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti, Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ, a.s., Christiane Markard, vedoucí odboru zdravého životního prostředí a ochrany ekosystémů Federální agentury pro životní prostředí SRN, Jan Veleba, senátor a prezident Agrární komory ČR a Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR.

Konferenci navštívilo přes 200 účastníků.  

Program konference ke stažení