11. Pražská bezpečnostní konference 2015

 
 

Dne 6. 11. 2015 proběhla v Národní technické knihovně konference pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK na téma "Evropská unie – Česko – Asie Výzvy a příležitosti pro ekonomiku, obchod a bezpečnost".

Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, s podporou Zastoupení Evropské komise v ČR, velvyslanectví Lucemburského velkovévodství, předsednické země v Radě EU, a velvyslanectví tří klíčových asijských zemí, strategických partnerů EU - Číny, Indie a Korejské republiky.

Konference se ve třech diskusních blocích věnovala celé řadě otázek: ekonomickému vzestupu Asie a jeho dopadu na globální ekonomiku, společným zájmům v oblasti výzkumu, vzdělávání a ochrany životního prostředí, plánu na vybudování nových hedvábných stezek mezi Čínou a Evropou a též vývoji bezpečnostního prostředí v asijsko-pacifickém regionu.  Vystoupila v nich řada politiků, diplomatů, ekonomických a bezpečnostních expertů z České republiky, Německa, Lucemburska, Číny, Indie, Korejské republiky, Spojených států amerických a Ruska

Program konference

Vystoupení Prof. Jing Men
Vystoupení Prof. Douglas Stuart

Konference v médiích:
Česká televize
Literární noviny