12. Pražská bezpečnostní konference 2016

 
 

Dne 4. 11. 2016 proběhla v Národní technické knihovně 12. Pražská bezpečnostní konference pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK na téma "Věda – výzkum – inovace – vzdělávání: Klíč k prosperitě a bezpečnosti EU, Česka a Slovenska"

Cílem konference byla diskuse o klíčových trendech v oblasti vědy a výzkumu, které výrazně ovlivní podobu a směřování českého průmyslu a celé české společnosti v tomto století. O prioritách ČR ve vědě, výzkumu, inovacích a vzdělávání, výzvách čtvrté průmyslové revoluce, budoucnosti mobility a energetiky diskutovali místopředseda vlády pro vědu výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministryně školství Kateřina Valachová a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek spolu s předními českými akademiky, experty a představiteli komerční sféry, mj. profesorem Tomášem Zimou, rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Vladimírem Maříkem, ředitelem Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Janem Mühlfeitem, bývalým prezidentem Microsoft Europe, Eduardem Palíškem, generálním ředitelem Siemens, s.r.o., Zdeňkem Petzlem, ředitelem sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu a Pavlem Cyranim, členem představenstva a ředitelem divize obchod ČEZ, a.s.

Program konference

Reportáž České televize (cca 14. minuta)