14. Pražská bezpečnostní konference 2018

 
 

V pátek 16. listopadu  2018 proběhla v Profesním domě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa 14. Pražská bezpečnostní  konference "Česko a Evropa 100+."pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky IPS FSV UK.

Konference se uskutečnila v rámci předsednictví Rakouska v Radě Evropské unie a převzali nad ní osobní záštitu eurokomisařka Věra Jourová, rektor UK prof. Tomáš Zima a velvyslanec Rakouska v České republice J.E. Alexandr Grubmayr.

Cílem konference, kterou zahájil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček byla expertní debata o reflexi historického vývoje ČR, postavení Česka v měnící se Evropě a měnícím se světě a vizích o možné budoucnosti naší země v příštích 100 letech.

Ve třech blocích konference – Česká spojenectví a Evropa 1918-2018: poučení pro budoucnost, Ekonomická bezpečnost Česka: klíč k zajištění dlouhodobé prosperity země a Společnost 4.0:je na ni Česko připraveno? vystoupili přední čeští a rakouští politici, akademici, představitelé státní správy a komerčního sektoru.

Konferenci navštívilo přes 200 účastníků.  

Děkujeme všem, kteří podpořili její konání.

Program konference

Audio záznam konference: