4. Pražská bezpečnostní konference 2008

 
 

V pátek 14. listopadu 2008 se v pražském hotelu Praha konala mezinárodní konference „Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové priority, nové výzvy“.

Hlavním organizátorem konference bylo Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha, které konferenci pořádalo ve spolupráci s velvyslanectvím Francie v ČR a zastoupením Evropské komise v ČR.

Generálním partnerem konference byla Městská část Praha 6., jejíž starosta Mgr. Tomáš Chalupa převzal nad konferencí osobní záštitu.

Hlavními partnery konference byly společnosti ČEZ, a.s., RWE Transgas, a.s. a ČEPS, a.s.

Konference, která se konala v rámci předsednictví Francie v Evropské unii, se zabývala klíčovými otázkami aktuálního stavu a perspektiv společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a též dílčími bezpečnostními prioritami, jakými jsou např. energetická a kybernetická bezpečnost, boj s terorismem a organizovaným zločinem a ochrana kritické infrastruktury. Významná pozornost byla věnována i problematice klimatických změn a jejích dopadů na unijní bezpečnost.

Program konference