PROJEKTY

Výzkumná činnost Střediska bezpečnostní politiky je realizována zejména v rámci řešení národních a mezinárodních projektů.
Tyto projekty řešíme jak samostatně, tak i v konsorciích s dalšími partnery.


 

 

Podívejte se na výběr z našich probíhajících i ukončených projektů:

 

 

PROBÍHAJÍCÍ

  • Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů
  • Cílený aplikovaný výzkum moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS
  • Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu
  • Pražské centrum pro výzkum míru (Peace Research Center Prague) - Centrum excelence Univerzity Karlovy

 

 

 

UKONČENÉ

  • ARGOS

  • EUSECON

  • MONITOR

  • OMEGA : Scénáře strategických šoků: budoucí prostředí veřejných politik

  • Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu

  • Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR